niedziela, 25 marca 2012

City - do sprawdzenia


Jak poinformowała firma Honda Poland, wybrane egzemplarze modelu Honda City mogą ewentualnie mieć usterkę fabryczną i w związku z tym zdecydowano się na ogłoszenie w naszym kraju prewencyjnej akcji serwisowej.
Według informacji przekazanej do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przez firmę Honda Poland, wybrane egzemplarze modelu Honda City 4D (auta z roku modelowego 2006/2007) z uwagi na niewystarczającą szczelność przełącznik główny sterowania szyb mógłby teoretycznie ulec uszkodzeniu na skutek nagromadzenia się zanieczyszczeń na jego stykach.

Nie można do końca wykluczyć, że w skrajnej sytuacji mogłoby to doprowadzić do przegrzania się elementów współpracujących, czemu towarzyszyć może pojawienie się dymu a nawet ognia.

W Polsce omawianą akcją naprawczą objętych jest 3 593 samochodów (lista nr VIN patrz tutaj).

Generalny import poinformował właścicieli pojazdów objętych kampanią listami poleconymi o konieczności wizyty w autoryzowanym serwisie w celu dokonania sprawdzenia i bezpłatnej wymiany przełącznika głównego sterowania szybami, jeśli będzie to uzasadnione.

Bliższej informacji związanych z kampanią serwisową udziela Honda Poland (adres: ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa; tel.             22 545 75 00      ; email: honda@honda.pl; www.honda.pl).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz