Jeszcze więcej rumakowania ;)

Z początkiem kwietnia 2019 roku uruchomiłem nową stronę, rozwinięcie Wyszukanych. Przez minione lata zgromadziłem tutaj wiele treści ale i potrzebę rozwoju, innego ujęcia mojej pasji - motoryzacji. Dlatego powstał Likonic.pl - czytaj Lajkonik ;).

Zapraszam do dalszej lektury, będzie więcej, lepiej, sprawniej i czytelniej.

Marcin Suszczewski

środa, 16 maja 2012

Kibice! e-GOL+19 w Toyota Banku

Toyota Bank wprowadził do oferty nową lokatę e-GOL +19. Można ją założyć poprzez system bankowości elektronicznej. Produkt dostępny dla klientów posiadających akywną umowę Konta Osobistego, Enter, Konta Hybrydowego lub Konta Click.Informacje o lokacie e-GOL +19:
  • oprocentowanie zmienne oparte na obiektywnym wskaźniku infacji GUS
    - przez pierwsze 12 miesięcy oprocentowanie jest liczone jako: [wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) / 0,81) + 0,1%]*
    - w przypadku odnowienia po 12 miesiącach oprocentowanie będzie równe stawce WIBID 12M z poprzedniego dnia roboczego
  • minimalna kwota lokaty: 7000 zł
  • czas trwania lokaty: 12 miesięcy
  • kapitalizacja: na koniec okresu lokaty
  • w przypadku zerwania lokaty przed tetminem wypłata 0,1 należnych odsetek
  • można założyć aż 10 lokat

*Oprocentowanie zmienne indeksowane wg poziomu inflacji liczonej rok do roku ogłaszanej przez GUS. W miesiącu kalendarzowym twrania lokaty obowiązuje poziom inflacji sprzed dwóch miesięcy. Minimalna wartość oprocentowania lokaty to 3% w skali roku.

autor: zb/Toyota Bank

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz